XXIV Kapitulua

"Cofradía do Viño do Tea y Espumosos"

-

Festa do Viño de Condado do Tea

 

 

Salvaterra de Miño, 2019ko abuzutuaren25a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohorezko kofradeak

 

 

 

  

Argazkiak: ACIMA Marín