XV Gran Capítulo da Confraría dos Viños de Rías Baixas

 

Vilagarcia de Arousa, 2019ko abuzutuaren 16a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

Argazkiak: Jokin Elizalde