Zacarías Puente bere izena eramaten duten hainbat jatetxeko hotel-enpresari fundatzailea da. 1985ean Kantabriako Gaztaren Kofradia sortu zuen. Hauek bere tituluren bat dira: 2007ko Gastronomiako Nazio-saria. Nekazaritza-Meritura Maiestateak emandako gurutzea Juan Carlos I.  Bere liburuetako bat eskaini zion gure Kofradiari. Hau eskaintza da: “Anaka  Kofradiarako. Ondo jaten denean, gehiago bizi da eta hobeto. Liburu hau laguntzen badu, ni gogoratzea eta oso pozik sentituko naiz”.